سامانه ی آموزش شهروندی

نظام آموزش در جوامع شهری به عنوان محور تحولات شهروندی، زمینه ساز تغییر و رشد و نمو جامعه شهری می باشد. شهروند بودن فرآیندی است که از ارتباط تک تک افراد جامعه معنا و حقیقت می یابد و درتمام طول عمر فرد با او همراه است لذا آموزش های شهروندی در تمام مراحل زندگی فرد تاثیرگذار می باشد. عدم وجود برنامه جامع و هدفمند در اموزش جوامع، فقدان راهکارهای مشارکت شهروندی، عدم اطلاع شهروندان از حقوق و وظایف شهروندی، عدم آگاهی از روابط متقبل شهراری و شهروندان همه وهمه نشان از کمبود و وفقدان آموزش های لازم شهروندی می باشد. این در حالیست که آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری محسوب می شود و شهرداری ها می توانند با ارائه آموزش های متنوع در حیطه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و …. نقش مهمی در ایجاد و توسعه شهری فعال و پویا داشته و سبب تقویت روحیه نشاط و شادابی در جامعه گردد و به دنبال به کاهش جرائم و مشکلات منجر گردد.

سامانه آموزش شهروندی

سامانه آموزش شهروندی از چه بخش هایی ایجاد شده است؟

 • کلیپ های آموزشی
  • فراهم سازی بسترهای آموزش های مجازی و آنلاین رایگان در زمینه ای کسب و کار، خانه داری، مشاغل خانگی، آموزش دروس، تکنولوژژی، علم و …… جهت ارتقا سطح علمی، فرهنگی و دانش شهروندان
 • وب سایت های آموزشی
  • شامل لیست کلیه سایت های مرتبط مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، علمی، مذهبی و ……
 • مقالات آموزشی
  • امکان ارائه فایل های آموزشی شهروند محور همچون مقالات کمک های اولیه، مدیریت بحران، اطفاق حریق و ……
 • بستر ویژه آموزش های شهرداری ها

سامانه آموزش شهروندی چه اهدافی را دنبال می کند؟

 • پرورش شهروندی فعال، آگاه، به روز و مسئولیت پذیر
 • فراهم سازی زمینه های ایجاد شهر متعالی با ارتقا سطح دانش و آگاهی شهروندان
 • آشناسازی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی و وظایف متقابل شهروندان در قبال شهرداری
 • ایجاد روحیه کارجمعی، ارتقا اعتماد به نفس شهروندان
 • پرورش شهروند نمونه و الگو متناسب با الگوهای شهروندی
 • تقویت روح شهروندی، ایجاد نشاط و شادابی شهری
 • افزایش فرهنگ شهروندی و رفتار زندگی جمعی
 • ارتقا سلامت روانی و اجتماعی شهروندان
 • کاهش ناهنجاری های اجتماعی

پویا وب سپاهان اولین مجری شهر و شهرداری الکترونیک در کشور

03132757522 - 03132663612

09132865693 - 09981104128

 

Telegram
Instagram