سامانه ی شفافیت شهرداری ها

سامانه شفافیت در شهرداری ها، یک بستر نظارتی است که امکان شفاف سازی کلیه اقدامات انجام شده توسط شهرداری را فراهم می آورد. از طریق سامانه شفافیت شهرداری ها قادر خواهند بود اطلاعات بودجه شهرداری ها، تعرفه و بهای خدمات،، گزارشات مالی و عملکردی شهرداری، اطلاعات و نحوه اجرای پروژه های عمرانی شهر و گزارشات عملکرد امور خدماتی شهر، امور فرهنگی و …….. را با مردم  به اشتراک بگذارند. این سامانه فضایست اثربخش در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی بهتر و بیش تر به شهروندان و هدف آن رساندن شهرداری ها به چشم انداز روشن تعامل سارنده میان شهروندان و شهرداری ها. شفافیت با جلب رضایت شهروندان از طریق آگاه سازی، شفاف سازی، آگاهی بخشی امور شهرداری مسیر می گردد. به دنیال آن نیز کارآمدی بهتر، کاهش انحرافات و فساد در سطح شهرداری را به همراه خواهد داشت.

سامانه شفافیت شهرداری ها از چه بخش هایی ایجاد شده است؟

 • شفافیت قوانین و مصوبات: شامل آیین نامه ها، اساس نامه ها، مصوبات شورا و برنامه های راهبردی
 • شفافیت آمار و بودجه: شامل درآمدها، بودجه های سالانه
 • شفافیت پروژه ها: لیست پروژه ها و لیست پیمانکاران پروژه های عمرانی
 • شفافیت مناقصه و مزایده: مناقصه، مزایده و فراخوان
 • شفافیت گردش کار: شهرسازی و رفع تخلفات شهری
 • شفافیت مدیران: معرفی مدیران و وظایف هر کدام

سامانه شفافیت شهرداری ها چه اهدافی را دنبال می کند؟

 • شفاف سازی کلیه اطلاعات مالی، بودجه ها و درآمد های حاصله شهرداری ها
 • شفاف سازی کلیه پروژه ها؛ اعم از انتخاب پیمانکار، بودجه تخصیص یافته و سایر اطلاعات مرتبط با اجرای هر پروژه
 • شفاف سازی برنامه های حال، اتی شهرداری در جهت پیشبرد مدیریت شهری و ارائه برنامه های راهبردی
 • تنویر افکار عمومی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان
 • جلوگیری از فساد و انحرافات سازمانی و تخلفات ساختمانی
 • دستیابی به شهری مشارکت محور
 • حمایت از ذی نفعان و توسعه عدالت شهری

پویا وب سپاهان اولین مجری شهر و شهرداری الکترونیک در کشور

فهرست