در برخی از سازمان ها و ارگان ها امکان صدور فیش حقوقی توسط  واحد حسابداری به کارکنان وجود ندارد. لذا سامانه فیش حقوقی آنلاین با ارائه خدمات صدور فیش حقوقی و امکان اتصال به وب سایت سازمان علاوه بر دسترسی آسان و سریع، امکان بایگانی و نظم بخشی به اسناد را نیز فراهم می آورد.

برخی از امکانات سامانه فیش حقوقی

امکان ارسال فیش حقوقی به صورت ساده

امکان ارسال فیش حقوقی با جزئیات

پویا وب سپاهان اولین مجری شهر و شهرداری الکترونیک در کشور

فهرست