میز خدمت

میز خدمت

میز خدمت چیست؟

میز خدمت سامانه ایست تحت وب، که با هدف اشتراک خدمات سازمان ها و ارگان ها طراحی گردیده است. میز خدمت در واقع مجموعه ایست متشکل از کلیه خدماتی که آن سازمان، ارگان و شهرداری قابلیت ارائه آن را داشته است. و در جهت بهبود خدمت رسانی، کاهش مراجعات حضوری و…. بصورت تحت وب سازماندهی شده است. کلیه سازمان ها و ارگان ها درصد هستند تا با در دسترس قرار دادن خدمات خود نه تنها میزان رضایتمندی ارباب رجوع رو افزایش دهند. بلکه بتوانند با استفاده از خدمات تحت وب بر سرعت عمل کارمندان خود بیفزایند و در نتیجه بهبود و ارتقا کیفی و کمی خدمات را به همراه داشته باشند.

دلایل راه اندازی میز خدمت چیست؟

میز خدمت، در جهت تسهیل در  انجام خدمات سازمانها و ارگان طراحی شده است. و در صدد است تا با حذف مراجعات حضوری ارباب رجوع به بهبود پاسخگویی دست یابد. همچنین در راستای تصویب نامه های شورایعـالی اداری کشور، موضــوع آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی و آئین نامه بهبود فرآیندهای مورد عمل دستگاهها و نیز ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی شورایعالی فناوری اطلاعات ســازمان امور اداری و استخـــدامی، اقدامات راه انداری آن صادر گردیده است و روند خدمات رسانی به مراجعین را بر عهده دارد.

مراحل دریافت خدمت

ورود به سامانه

ورود به سامانه جهت دسترسی به خدمات میز خدمت

مطالعه راهنمای کامل خدمت

تسهیل، تسریع و انتخاب آگاهانه متقاضی در دریافت خدمات، با مطالعه راهنمای جامع  هر خدمت

ثبت درخواست و ارسال مستندات

امکان ثبت درخواست متقاضی و ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز خدمت

امکانات میز خدمت

راهنمای کامل خدمت

راهنمای کامل میز خدمت شامل؛ مراحل گردش کار هر خدمت، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، سوالات متداول، مدت زمان خدمت، هزینه های مورد نیاز ….

امکان درخواست الکترونیکی

متقاضیان می توانند پس از مطالعه کامل راهنمای هر بخش، نسبت به ثبت درخواست خدمت مورد نظر خود بصورت الکترونیکی اقدام نمایند.

امکان ارسال مدارک و مستندات

متقاضیان می توانند علاوه بر ثبت درخواست خود، مدارک و مستندات مورد نیاز هر خدمت را ضمیمه و ارسال و کد رهگیری دریافت نمایید.

ارتباطات درون دستگاهی

امکان ارسال و ارجاع و درون سپاری فرم های متقاضی متناسب با خدمت مورد درخواست به مسئولین مرتبط با خدمت از طریق ایمیل.

امکان ارسال پیامک

امکان ارسال پیامک به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از روند فرآیند و مراحل پردازش درخواست خدمت مورد نظر به ارباب رجوع.

امکان نظرسنجی الکترونیکی

نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در راستای سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت و بهبود ارائه خدمت.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا ثبت درخواست اقدام نمایید

فهرست