نحوه تمدید دامنه

کاربر گرامی جهت تمدید دامنه خود لازم است، ابتدا از طریق لینک وارد سایت ایرنیک شود.  nic.ir سپس مطابق آنچه در ادامه گفته شده است اقدام نمایید.

 

فهرست