دستیابی به اهداف مدیریت شهری مستلزم اطلاع رسانی صحیح شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ها از ابرازهای مهم در بازتاب عملکرد شهرداری ها، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان می باشد. شهرداری ها به عنوان یکی از ارگان های مهم در در حوزه مدیریت شهری مادام مورد کاوش رسانه ها بوده و هستند. عملکرد رسانه ها نسبت به رویدادهای مدیریت شهری از یک سو منعکس کننده نیازها، تقاضاها و مطالبات مردم است و از سوی دیگر، عامل اطلاع رسانی فعالیت های انجام گرفته از سوی مسئولان عرصه مدیریت شهری می باشد و باعث آگاهی مردم از این فعالیت ها، استفاده از خدمات ارائه شده و یا مشارکت در آنها می شود.
لذا اطلاع رسانی و اشتراک صحیح کلیه اقدامات شهرداری ها از جمله نشست ها، بازدیدها، جلسات و سایر اقدامات عمرانی، خدماتی، فرهنگی شهرداری ها توسط شهرداری می تواند صحت اطلاعات را به همراه داشته باشد و امکان کذب گویی را به صفر برساند.
از سوی دیگر یکی از اهداف شهرداری ها؛ حمایت، ترویج و توسعه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سطح منطقه با تاکید بر انجام خدمات شهری و ایجاد بازارهای کالا و خدمات مجازی می باشد که این مهم جز با دستیابی به خدمات الکترونیک حاصل نمی گردد.
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ها
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سامانه شهرداری الکترونیک

دارای کلیه آیتم های مرتبط با شهرداری از جمله معرفی شهردار فعلی، شهرداران گذشته، کلیه دوایر شهرداری، قوانین و مقرات شهرداری ها و پروژه ها، اخبار شهرداری از جمله ارائه نشست ها، جلسات و …….

سامانه اطلاع رسانی شهرداری ها

سامانه شهر الکترونیک

معرفی شهر، جاذبه های گردشگری، صنایع دستی شهر، تولیدات شهر، معرفی کلیه مراکز اداری، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ….. کمک به جذب توریست، شناساندن شهر به جامعه ملی و جهانی

سامانه شورای اسلامی

معرفی اعضای فعلی و پیشین شورای اسلامی، امکان ارتباط با شورا، دسترسی به آخرین مصوبات شورا، گزارشات عملکردی و مالی شورا و ……..

برخی امکانات پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ها
  • امکان درج و اشتراک گذاری تصویری و تفضیلی نشست ها، بازدیدها،اقدامات عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری و شورای اسلامی
  • امکان درج و اشتراک گذاری پروژه های عمرانی در حال احداث، احداث شده، احداث در آینده
  • معرفی دوایر شهرداری ها، معرفی و شرح وظایف هر بخش، راهنمای مراجعین، بخشنامه ها و خدمات مرتبط با هر بخش
  • امکان مشارکت مردمی در امور شهر
  • امکان دریافت بازخوردهای شهروندان، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان در جهت پیشبرد و ارتقا سطح خدمت رسانی.
  • امکان اشتراک گزارشات مالی و عملکردی ماهانه، شش ماه و سالانه شهرداری و شورای اسلامی
  • امکان اشتراک آخرین مصوبات شورای اسلامی
  • معرفی مدیران شهری فعلی و گذشته
  • معرفی اعضای شورای اسلامی
  • و ده ها خدمت دیگر

پویا وب سپاهان اولین مجری شهر و شهرداری الکترونیک در کشور

03132757522 - 03132663612

09132865693 - 09981104128

Telegram
Instagram