معرفی کارتابل شهروندی

کارتابل شهروندی میز خدمت حرفه ای این امکان را به شهروندان می دهد تا  با ثبت و ایجاد پروفایل شخصی علاوه بر دسترسی به خدمات و ثبت درخواست ها به پیگیری و گزارشات مرتبط با درخواست های پیشین خود دسترسی داشته باشند.

امکان مشاهده درخواست های ثبت شده هر شهروند

امکان تکمیل مستندات درخواست با وضعیت نواقص

مشاهده مراحل هر درخواست بصورت گراف

امکان پیگیری درخواست براساس کد رهگیری

امکان ثبت اعتراض روی درخواست های رد شده

 امکانات کارتابل شهروندی

 • امکان ثبت نام بصورت یکپارچه و هماهنگ با پروفایل شهروندی
 • امکان نمایش خدمات در الگو و زیرالگوهای تعریف شده
 • امکان نمایش برخی از خدمات به عنوان شاخص
 • امکان ثبت درخواست در سه مرحله توافق نامه، ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری
 • نمایش نقشه در خدمات مکان محور مطابق منطقه و محله
 • امکان جستجوی خدمات در قالب الگوهای خدمت
 • امکان پیگیری درخواست های با کد رهگیری
 • درگاه مخصوص خدمات پرسنل
 • نمایش کد رهگیری، متوسط زمان پاسخگویی، نام و شماره کارشناس پاسخگو درخواست در پایان ثبت
 • مشاهده درخواست ثبت شده در صفحه درخواست من
 • امکان تکمیل مستندات درخواست با وضعیت نقص مستندات
 • امکان پرداخت الکترونیکی درخواست ها با وضعیت نیاز به پرداخت
 • نمایش خدمات به تفکیک مناطق
 • نمایش راهنمای استقاده از خدمات
 • امکان ثبت اعتراض روی درخواستهای رد شده
 • امکان ثبت نظرسنجی شهروند هر درخواست تکمیل یا رد شده
فهرست