معرفی کارتابل مدیریتی

کارتابل مدیریتی میز خدمت حرفه ای شامل ۵ بخش مدیریتی می باشد که ادمین یا مدیر کل به آنها دسترسی دارد و از طریق آن می توانند زیر بخش های مرتبط با هر بخش را سفارشی سازی، حذف یا اضافه نماید. همچنین نوع دسترسی، نقش وکاربری آنها را مشخص یا ویرایش نماید.

 • 1-1 مدیریت اطلاعات خدمات

 • 2-1 مدیریت اطلاعات پایه

 • 3-1 مدیریت کاربران

 • 4-1 مدیریت درخواست ها

 • 5-1 مدیریت گزارشات

۱-۱ مدیریت اطلاعات خدمات

 • امکان دسته بندی انواع خدمات اقدامی، صدور مجوز، اطلاع رسانی، پرسنلی و ….
 • امکان ویرایش، حذف و اضافه نمودن خدمات (اطلاعات شناسنامه ای)
 • امکان اختصاص گروه و زیرگروه برای خدمات
 • تعیین محل های متعدد برای ارائه هر خدمت و کارشناسان پاسخگو در محل
 • مدیریت و دسترسی به مستندات هر خدمت به تفکیک
 • امکان ویرایش، حذف و اضافه نمودن شرایط و مدارک لازم، به تفکیک هر خدمت
 • ثبت فرآیندهای مرتبط با هر خدمت
 • ایجاد قالب مجوز به تفکیک هر خدمت با درج  QR کد مرتبط
 • امکان فعال یا غیرفعال کردن خدمات در بازه زمانی خاص
 • امتیازدهی به وضعیت های مختلف درخواست به تفکیک خدمات

۱-۲ مدیریت اطلاعات پایه

 • null
  الگوی خدمات
 • null
  مخاطبین خدمات
 • null
  دستگاه مادر
 • null
  حوزه اجرا
 • null
  نوع فرم
 • null
  قوانین و مقررات
 • null
  مناطق
 • null
  فایل معرفی
 • null
  رویداد خدمت

۱-۳ مدیریت کاربران

مدیریت اطلاعات کاربران

مدیریت اطلاعات نقش ها

مدیریت دسترسی به محل های ارائه خدمت

انتقال کارتابل بین کاربران

۱-۴ مدیریت درخواست ها و کارتابل ها

 • دسته بندی درخواست های موجود در هر کارتابل (جاری، بایگانی، نهایی- مجوزدار)
 • مشاهده جزئیات اطلاعات ثبت شده هر درخواست
 • ارجاع هر درخواست بصورت آزاد برای افرادی که در سیستم مجاز تعریف شده اند
 • مشاهده لیست ارجاعات هر درخواست
 • امکان ثبت هر درخواست بصورت اتوماتیک در اتوماسیون اداری
 • امکان پرداخت الکترونیکی روی هر درخواست

 • انجام عملیات تکمیل یا رد درخواست، نیاز به بازدید، بازدیدشده، نیاز به پرداخت
 • ارسال پیامک برای شهروندان در هر یک از وضعیت های درخواست
 • امکان رنگ بندی متفاوت درخواست در وضعیت های مختلف
 • مشاهده لیست ارجاعات هر درخواست
 • امکان بررسی مستندات هر درخواست و انتخاب یکی از وضعیت های (تایید، نقص یا رد شده)

۱-۵ گزارشات

فهرست