معرفی نحوه اطلاع رسانی و ارائه گزارشات در وب سایت جامع شهرداری

ارائده اطلاعیه ها و گزارشات بصورت تصویری و تفضیلی

قابلیت ارائه اخبار تصویری و تفضیلی شهر و شهرداری و اخبار ایران و جهان
 • ارائه گزارشات تصویری مانند دیدارها، بازدیدها، عملکردها، پروژه های عمرانی و اجرایی
 • ارائه اخبار به روز  ایران، جهان در زیربخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و …..
 • ارائه اخبار و رویدادهای به روز شهر و شهرداری
 ارائه گزارشات بازدید، جلسات، پیگیری ها و اقدامات شهرداری
 • ارائه گزارشات تصویری و تفضیلی
  • دیدارها
  • بازدیدها
  • جلسات
  • عملکردها
  • پروژه های عمرانی و اجرای
  • فعالیت ها و اقدامات شهرداری
قابلیت ارائه گزارش پروژه های در حال اجرا، اجرا شد و اجرا در آینده بصورت تصویری و تفضیلی
 • اطلاع رسانی از جرئیات و روند اجرای پروژه های عمرانی در قالب پروژه های
  • درحال اجرا
  • اجرا شده
  • اجرا در آینده
 • ارائه گزارش تصویری از کلیه پروژه ها
قابلیت ارائه کلیه اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات، فراخوان ها
 • امکان اشتراک کلیه اطلاعیه ها به مردم
 • امکان اشتراک فراخوان های مردمی
 • امکان ارائه گزارشات عملکردی و برنامه های آتی مدیران داخلی شهرداری
قابلیت ارائه گزارشات مالی و عملکردی شهرداری و شورای اسلامی
 • امکان اشتراک گزارشات مالی و عملکردی شش ماهه شهرداری
 • امکان اشتراک گزارشات مالی و عملکردی شش ماهه شورای اسلامی
 • امکان اشتراک مناقضات و مزایدات
فهرست